Nosnými odvětvími jsou rostlinná výroba, živočišná výrobavýroba pečiva a zákusků.

Agrodružstvo Roštění, družstvo, se angažuje i společensky.


pekařství a cukrářství

pekařství a cukrářství

Malá podniková pekárna a cukrárna je i díky oblastním dodavatelům surovin proslulá domácí kvalitou, většina výrobků převážně z másla je ručně zpracovávána, nejvyhledávanějším produktem naší pekárny jsou svatební koláčky."

vstup

rostlinná výroba

rostlinná výroba

Hlavními tržními plodinami jsou pšenice potravinářská, ječmen sladovnický, řepka ozimá, kmín a cukrovka. Silné je také zastoupení pěstování krmných plodin, z nichž kukuřice je plodinou strategickou.

vstup

živočišná výroba

pekařství a cukrářství

Živočišná výroba zajišťuje především výrobu mléka a hovězího masa, hlavním produktem je mléko, které tvoří většinu tržeb podniku.

vstup

historie družstva

Původní „Jednotné zemědělské družstvo Roštění“ bylo založeno v roce 1949. Začínající družstevníci museli projít všemi obtížemi a problémy, které souvisely s přechodem jejich zemědělské malovýroby na tehdejší socialistickou velkovýrobu. Dobytek se zpočátku choval v původních stájích, ale postupně se budovaly velkokapacitní kravíny, vepříny a další provozy. V 70. letech došlo k sloučení JZD Roštění, JZD Rymice a JZD Pacetluky.

Po změně politického systému v roce 1989 prošlo družstvo složitým procesem transformace. Byly upřesněny vlastnické vztahy k půdě a vypočteny majetkové podíly jednotlivých spolumajitelů družstva. Družstvo Roštění se stalo družstvem vlastníků. Zápisem v obchodním rejstříku dne 29.03.2000 byl podnik ustanoven jako AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ s právní formou podnikání družstvo.

tvorba www, firemní a svatební videa

SKILL production